Wanneer kan ik incassokosten berekenen

Helaas gaat er bij ondernemers veel tijd zitten in het beheren van hun debiteuren. Het is ook verstandig hier voldoende tijd in te steken om zodoende de liquide middelen die hierin zitten snel genoeg beschikbaar te krijgen. De vraag is altijd wie gaat die inspanning om een factuur betaald te krijgen betalen. Het is niet zo dat je bij de eerste herinnering gelijk incassokosten kunt berekenen. Wanneer een aantal acties niks hebben opgeleverd dan mag je deze kosten wel berekenen. Let er daarbij op dat je al je acties goed hebt vastliggen en dus een goed dossier hebt opgebouwd. In dit blog lichten we deze stappen toe en het moment waarop je de incassokosten zou mogen berekenen.

Welke stappen zet ik

UIteraard begint het bij het versturen van de factuur. Als je je debiteurenbeheer nog goed op de rit moet krijgen dan is het slim hiervoor goede software aan te schaffen. Hierdoor kun je daarna namelijk ook goed volgen of de betreffende factuur betaald is. En zo zie je dus ook snel of de betalingstermijn is overschreden. Door dit inzicht kun je snel actie ondernemen als dat het geval is. Gebruikelijk is om de 1e herinnering binnen vijf dagen na het overschrijden van de betalingstermijn te versturen. Deze 1e herinnering heeft over het algemeen een milde toon. In deze fase kan het zomaar zo zijn dat je klant je factuur even over het hoofd heeft gezien. Als deze 1e herinnering niks oplevert dan volgt een 2e herinnering of er kan dan ook telefonisch contact opgenomen worden. Na de 2e herinnering en het telefonisch contact volgt een laatste aanschrijven. Dit is de laatste aanmaning. Vaak een stuk minder mild van toon. Hierin wordt aangegeven dat bij uitblijven van betaling er een overdracht plaatvindt naar een incassobureau en dat er incassokosten in rekening gebracht gaan worden.

Het incassobureau

Bij het overschrijden van de betalingstermijn van de laatste aanmaning kunnen er dus incassokosten in rekening gebracht worden, Deze zijn overigens voornamelijk nodig om het incassobureau mee te financieren. Dit incassobureau zal eerst aan de slag gaan met een zogenaamde minnelijke incassoprocedure. Dit is feitelijk het opnieuw aanschrijven van je debiteur en het komen tot nieuwe goede betalingsafspraken. Als dit niks oplevert zal er een juridische procedure gestart worden. Via een vonnis kunnen er dan juridische middelen ingezet worden om je vordering geind te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een beslaglegging.

Geef een reactie